Care


CARE in general

To ensure the look & quality of jackets & wintersuits, it is a good idea, besides the normal wash instructions, to follow these simple advices:

 • Wash inside out at 30 degrees
 • Do not use tumble drier or drying closet above 30 degrees, but hang dry inside out - only models with duck down can be tumble dried
 • Fur to be removed and zipper to be closed before wash
 • Hood always to be washed together with garment (even not dirty) as colours will change slightly during wash / dy clean

DOWN care

Down is a natural product and it is normal for down to clump when washed. It will be fine again, even if it looks completely flat after washing, but requires some patience.

You have to tumble dry with tennis balls or something that can 'knock' / shake the down again.

It is important that you "loosen" the small downs when drying the jacket or it will remain flat. That is why you have to add tennis balls into the dryer, so that the little down is knocked loose in order not to clump. It is also a good idea to take the jacket out of the tumbler in between and shake it vigorously, this can be done many times. Often this is not enough and you also have to "loosen" the downs with your fingers. The jacket will always be a bit flatter until it gets the body heat and is used again (of course it should be completely dry when you use it). 

FUR care

 • Remove the fur edge before washing the garment and send the fur trim to a professional dry cleaner when needed
 • Fur is a natural product and loses hair like humans. Just as we are different, some have thinner / thicker hair than others and and it can also wear out if not treated correct
 • Store dry and cool
 • Do not hang in direct sunlight as it may cause the hairs to oxidize and change color
 • If the fur gets wet, shake well and hang to dry in a well-ventilated room at normal room temperature. Never use direct heat or radiators that dries out both fur and leather. When the fur is dry, shake it well again and it will regain fullness only when you use it and with body heat
 • Do not store fur in plastic or rubberized bags that prevent air from circulating and will dry out the leather 
 • Do not attempt to protect the fur yourself with different types of spray 

CASHMERE care

Some light peeling happens in the beginning, this is normal and can be removed with a cashmere brush. Cashmere wool is self-cleaning and it is recommended to air outside in slightly humid weather and do not wash too often.
Please handle your beautiful new item with respect, love and care to give it a long life ❤️

 ------------------------ 

VASK generelt

For at sikre udseende og kvalitet på jakker og vinterdragter er det en god ide, udover de normale vaskeanvisninger, at følge disse enkle råd:

 • Vask med vrangen ud ved 30 grader
 • Brug ikke tørreskab eller tørretumbler over 30 grader, men hæng til tørre med vrangen ud - kun modeller med dun kan tørretumbles
 • Pels skal fjernes og lynlåse skal lukkes før vask
 • Hætten skal altid vaskes sammen med jakke/dragt (selv om den ikke er beskidt), da farverne altid ændrer sig en smule under vask / rens

DUN tørring

Dun er et naturprodukt og det er helt normalt at dun klumper sig sammen når det bliver vasket. Det kan godt blive fint igen, selvom det ser helt fladt ud efter vask, men kræver lidt tålmodighed.

Man skal tørretumble med tennisbolde eller andet, som kan ’banke’/ryste dunene løs igen.

Det er vigtigt at man får ’nulret’ de små dun fra hinanden når man tørrer jakken ellers forbliver den flad. Det er derfor at man kommer tennisbolde med i tørretumbleren, for at de små dun bliver banket løs så de ikke klumper. Det er også en god idé at tage jakken ud af tumbleren ind i mellem og ryste den kraftigt, det kan man gøre mange gange. Ofte er dette ikke nok og man må også ’nulre’ dunene løse med fingrene. Jakken vil altid være en smule fladere indtil at den får kropsvarme og bliver brugt igen (den skal selvfølgelig være helt tør når man tager den i brug).

PELS pleje

 • Fjern pelskanten, før du vasker tøjet, og send pelsbeklædningen til et professionelt renseri efter behov
 • Pels er et naturligt produkt og mister hår ligesom mennesker. Ligesom vi er forskellige, har nogle tyndere / tykkere hår end andre, og det kan også slides, hvis det ikke behandles korrekt
 • Opbevares tørt og køligt
 • Hæng ikke i direkte sollys, da det kan få hårene til at oxidere og ændre farve
 • Hvis pelsen bliver våd, ryst den godt og hæng til tørre i et godt ventileret rum ved normal stuetemperatur. Brug aldrig direkte varme eller radiatorer, der tørrer både pels og læder ud. Når pelsen er tør, skal du ryste den godt igen, og den vil kun genvinde fylden, når du bruger den og med kropsvarme
 • Opbevar ikke pels i plastik eller gummierede poser, der forhindrer luft i at cirkulere og tørrer læderet ud
 • Forsøg ikke at beskytte pelsen selv med forskellige typer spray 

CASHMERE vask

Der kan forekomme lidt overskuds fnuller i begyndelsen, dette er normalt og kan fjernes med en cashmerebørste. Cashmereuld er selvrensende, og det anbefales at lufte tøjet udenfor i let fugtigt vejr og ikke vaske for ofte.
Pas på dit smukke nye cashmere tøj med respekt, kærlighed og omsorg for at give det en lang levetid ❤️